Magyar Könyvtárosok II. Tudományos Találkozója (Budapest, 1985. augusztus 26-27)

Címoldal
A konferencia külföldi résztvevői
Köszöntő (Havasi Zoltán)

Plenáris ülés

A külföldi hungarika-gyűjtemények számbavétele, a hungarikumok gyűjtése és feltárása

A könyvtárak fejlesztésének hazai és külföldi irányai (számítástechnika, gépi adatfeldolgozás és -nyilvántartás, restaurálás, konzerválás, médiák stb.)

Az anyanyelvi kultúra ápolása, a külföldi magyarság olvasási igényei és könyvtári ellátottsága