Szerzői index

 1. Ambrus Zoltán: A TEXTLIB rendszer fejlesztéséről 1992 
 2. Bábi Móricz Tünde: Helyzetjelentés egy automatizált vajdasági könyvtárról 1992
 3. Bakó Anna – Szilágyi Erzsébet: Schola-Orbis: a Kárpát-medencei magyar iskolatörténeti adattár
 4. A kulturális örökség digitalizációja határon túli könyvtárak együttműködésében 2004
 5. Bakó Elemér: Antalfai Sólyom Lajos Károly (1836-1913), az Amerikai Egyesült Államok első nagy magyar könyvtárosa. Élettörténet és életmű 2000
 6. Bakó Elemér: Harminc év a Kongresszusi Könyvtárban (1955-1985) 1996
 7. Balla Júlia: Belgrádi Magyar Művelődési Egyesület. A Belgrádi Hungarológiai Tanszék Olvasóköre 2000
 8. Basa Molnár Enikő: A Library of Congress géppel olvasható katalogizálási rendszere 1980
 9. Basa Molnár Enikő: Az országos központi katalógus COM változata az Egyesült Államokban 1985
 10. Basa Péter: Az amerikai hungarológiai adatbázis 1980
 11. Benezra Sarolta: A Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine 1992
 12. Berke Barnabásné: A NEKTÁR integrált könyvtári rendszer bevezetése az Országos Széchényi Könyvtárban 1992
 13. Berke Barnabásné: Az Országos Széchényi Könyvtár számítógépes fejlesztései 1996
 14. Bíró, Ruth G.: Az Egyesült Államokban található magyar vonatkozású gyermek- és ifjúsági irodalomról 1985
 15. Bíró, Ruth G.: Információk, kiadványok és személyek cseréjének lehetőségei Magyarország és az Egyesült Államok könyvtári kutatásában 1980
 16. Bitay Éva: Helyismereti tevékenység a Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban 2000
 17. Bitay Éva: Kézdivásárhely hírlapirodalmának történeti adatai 1996
 18. Bock Júlia: Automatizálási problémák a kis és középméretű jogi intézmények könyvtáraiban 1992
 19. Bródy Judit: Hogyan szolgálja a londoni Science Museum Library a magyar tudománytörténet tanulmányozását 1980
 20. Buttler Erwin: A magyar könyvkiadás 25 éve (1960-1985) egy külföldön élő könyvtáros szemével 1985
 21. Courage, Maria-Anna: Elektronikus információs szolgáltatások Kelet-Európában 1996
 22. Czakó Piroska: Az iskolai könyvtáros szerepe a fiatalság nevelésében 1985
 23. Czigány Magda: A hungarika-gyűjtés és adatfeldolgozás néhány problémájáról 1980
 24. Czoboly Miklós – Gyüre Péter: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár informatikus szemmel 2004
 25. Csáky Sörös Piroska: A kultúra őrzői. Hungarika gyűjtemények a Délvidéken 2004
 26. Csáky Sörös Piroska: Hagyományos vagy digitális dokumentumok Állománygyarapítási gondok a Vajdaságban 2000
 27. Csáky Sörös Piroska: Hungarika kutatás a Vajdaságban 1992
 28. Cserbák András: Beszámoló a magyar néprajzi bibliográfiai adatbázisról 1992
 29. Deé Nagy Anikó: A Teleki-Bolyai Könyvtár, a magyar egyetemes műveltség marosvásárhelyi tárháza 1992
 30. Deé Nagy Anikó: Egy hagyományőrző kisebbségi könyvtár 1996
 31. Deé Nagy Anikó: Egyetemes könyvtörténeti értékek integrációja 2004
 32. Deé Nagy Anikó: Kárpátmedencei könyvtár-örökségünk számbavételének néhány kérdése 2000
 33. Dippold Péter: A magyar kulturális közvagyon digitalizálási prioritásainak feltérképezése
 34. Egy felmérés tanulságai 2004
 35. Dobozy Mária: A princetoni egyetem (Princeton University Library) könyvtára 1980
 36. Emődi András: Kísérlet a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár rehabilitálására 2000
 37. Fejős László: Helyzetkép a magyarországi könyvtárgépesítésről 1996
 38. Ferenczy Endréné: A Nemzeti Könyvtár hungarika-gyűjteménye és gyűjtési programja 1985
 39. Fodor Péter: Megújuló könyvtár 2004
 40. Fülöp Géza: Fogunk-e olvasni a XXI. Században? Az olvasás jövője 2000
 41. Fülöp Mária: „Párhuzamos életrajzok.” Sárospatak és Marosvásárhely 2004
 42. Fülöp Mária: Genius loci: Helyismereti feltárás Marosvásárhelyen 2000
 43. Fülöp Mária: Helyzetkép egy megyei könyvtárból 1996
 44. Galambos Ferenc Ireneusz: A könyvtár, mint kulturális központ jelentősége az anyanyelvi kultúra és a magyarságtudat fejlesztésében 1996
 45. Galambos Ferenc Ireneusz: Burgenland magyar dokumentációja 2000
 46. Galambos Ferenc Ireneusz: A könyvtár, mint kulturális központ jelentősége az anyanyelvi kultúra és a magyarságtudat fejlesztésében 1985
 47. Galambos Ferenc Ireneusz: Hogyan jött létre az őrségi könyvtár? 1980
 48. Gereben Ferenc: Érték, identitás, olvasás
  Felmérés három ország felnőttkorú magyarsága körében 1992
 49. Gereben Ferenc: Magyar olvasáskultúra – határon innen és túl 1985
 50. Gomba Szabolcsné: Előkészületek egy számítógépre alapozott integrált könyvtári rendszer bevezetésére 1992
 51. Gosztonyi Péter: A Stiftung Schweizerische Osteuropa Bibliothek hungarika-gyűjteménye 1985
 52. Granasztói György: Európaiság – magyarság 2004
 53. Gurka-Balla Ilona: Helytörténeti kutatások megkönnyítése az interneten
  Műhelytitkok adatbázisok összeállításáról 2004
 54. Györgyey Ferenc: Szakmánk gépi forradalma 1980
 55. Hajnal Jenő: Délvidéki magyar könyvtárak anyaországi kapcsolatai az összetartó „Kapocs” jegyében 2000
 56. Hajnal Jenő: Digitalizálási program a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben 2004
 57. Hajnal Jenő: Gépesítés a zentai Városi Könyvtárban 1992
 58. Hajnal Jenő: Magyar helyismereti kutatások a Vajdaságban 1945 és 1995 között Külföldi hungarika-gyűjtés és -feltárás 1996
 59. Haraszti Pálné: HUNDOK – az Országos Széchényi Könyvtár hungarika adatbázisa 1992
 60. Havasi Zoltán: A külföldi magyar könyvtári gyűjtemények szerepe, jelentősége a magyar tudomány és kultúra fejlesztésében és terjesztésében 1980
 61. Havasi Zoltán: A Nemzeti Könyvtár és a hungarika-kutatások 1985
 62. Henriet-Sanyó Ottília: Számítógépes könyvfeldolgozás a francia nemzeti könyvtárban 1992
 63. Hollanda Andrea: A helyismereti munka és a helyismereti célú digitalizálás problémái Háromszéken 2004
 64. Horchler Gábor: A könyvtári állományvédelem: hosszú távú befektetés 1985
 65. Horchler Gábor: Osztályozás és tárgyszókatalógus a Kongresszusi Könyvtárban (Library of Congress, Washington) és jelentőségük a magyar anyag feltárásában 1980
 66. Ianculescu Csilla: Romániai könyvtárak automatizálási kísérletei, online katalógusai 2004
 67. Kabdebó Tamás: Kézikönyvek az anyanyelvi kultúra szolgálatában 1985
 68. Kabdebó Tamás: Pars Pro Toto? Mit olvasnak a nyugati magyarok? 1980
 69. Kádár Péter: A göteborgi Városi Könyvtár és a magyar könyvek beszerzése 1980
 70. Karbach Erika: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hungarika szociológiai bibliográfiája és adatbázisa 1972-1992 1992
 71. Kastaly Beatrix: Az Országos Széchényi Könyvtár restauráló és konzerváló tevékenysége 1985
 72. Kelemen László: Az Őrvidéki Magyar Központi Könyvtár fejlesztési koncepciója 2000
 73. Kertész Gyula: A szomszédos országok hungarika bibliográfiai rendszere 1996
 74. Kesztyűs Tibor: A göttingeni egyetemi könyvtár (Niedersachsische Staats Universitatsbibliothek, Göttingen) és finnugor állománya 1980
 75. Kesztyűs Tibor: A számítástechnika jelentősége az alsó-szászországi állami és egyetemi könyvtárban 1985
 76. Kiss Jenő: Egy s más a romániai magyarság könyvtári ellátásáról 1996
 77. Kiss Margita: A magyar könyv feldolgozása a Szerb Matica Könyvtárában 2000
 78. Kovács Gábor: Automatizálás és együttműködés 1980
 79. Kovács Gábor: Könyvtári gépesítés és együttműködés 1985
 80. Kovács Ilona: A hungarika-kutatás aktuális kérdései 1996
 81. Kovács Ilona: Az amerikai nyilvános közkönyvtárak magyar gyűjteményei hazai szemmel 1985
 82. Kovács Ilona: Külföldi hungarika feltárás és tájékoztatás 1992
 83. Kovács László: Magyar gyűjtemények felmérése Amerika tudományos könyvtáraiban 1985
 84. Kovács Tünde: A Magyarul Tanulók című magazinról 2004
 85. Kovács Zsolt – Szabó T. Ádám: Szabó T. Attila Erdélyi Magyar Szótörténeti Tára az elektronikus korszak küszöbén 1992
 86. Kozák Réka: A William Jay Smith gyűjtemény a St. Louis-i Washington Egyetem Könyvtárában 1985
 87. Kozák Réka: BACS integrált könyvtári rendszer a St. Louis-i Washington Egyetem orvosi könyvtárában 1985
 88. Kozák Réka: Hungarika-bibliográfia készítése a St. Louis-i Washington Egyetem könyvtárainak (Washington University Library, St. Louis) gyűjteménye alapján 1980
 89. Krivátsy Péter: Az amerikai Országos Orvostudományi Könyvtár (National Library of Medicine) tevékenysége, szolgáltatásai és hungarika-állománya 1980
 90. Kuszálik Péter: Néhány lappangó erdélyi sajtótermék a XX. századból
  Egy sajtóbibliográfia levelezési anyaga 1992
 91. Lőrincz Lívia: A kárpátaljai magyar könyvtárügy helyzetképe 1996
 92. Luif Miklós: A Zürichi Zentralbibliothek hungarika-gyűjteménye 1985
 93. Marx Viktor: Magyar témák a CD-ROM adattárakban 1991-ben 1992
 94. Miska János: Hungarika-gyűjtemények Kanadában Statisztikai, tárgyi és bibliográfiai felmérés 1985
 95. Miska János: Magyarok a kanadai irodalomban 2000
 96. Moldován István: A Magyar Elektronikus Könyvtár 1996
 97. Muraközy-Borsos Nóra: Hungarikumok a francia nemzeti könyvtárban (Bibliotheque Nationale, Paris) 1980
 98. Nagy Attila: Magyarságtudat és olvasás középiskolások körében 1992
 99. Nagy Zsoltné: Együttműködés a párizsi Hungarika Katalógus kialakításában 1992
 100. Niessen, James P.: Könyvtárközi kölcsönzés és megosztott állománygyarapítás az amerikai egyetemi könyvtárakban 2000
 101. Niessen, James P.: Német nyelvű könyvek beszerzése három budapesti nagykönyvtárban 1900-1990 Kulturális viszonyok és könyvtári szereposztás 2004
 102. Oroszlán Judith: A magyar anyag feldolgozásának több évtizedes tapasztalatai Észak-Amerika két legnagyobb könyvtárában: Kongresszusi Könyvtár, Nemzeti Orvosi Könyvtár 1996
 103. Oroszlán Judith: 200 éves a Kongresszusi Könyvtár 2000
 104. Oroszlán Judith: Az észak-amerikai nemzeti központi katalógus 1980
 105. Oroszlán Judith: A NACO program a Kongresszusi Könyvtárban 1985
 106. Papp István: A külföldi magyarság közművelődési könyvtári ellátásáról 1985
 107. Papp István: A magyar könyvtárügy nemzetközi kapcsolatainak néhány vonásáról 1980
 108. Papp József: Az egységes könyvtári rendszer és a teljes szövegű adatbázisok Szlovéniában 2004
 109. Péter László: A szegedi Vasváry-gyűjtemény 1985
 110. Pillich Katalin: Alapítvány és kisebbségi kultúra. Erdélyi kísérlet a kisebbségi kulturális összeszerveződés anyagi alapjainak megteremtésére 1992
 111. Pillich Katalin: Könyvtári és közművelődési alapítvány kisebbségben 1996
 112. Pillich László: Közművelődési civil önszerveződés 2004
 113. Pintér Adrienn: Az újvidéki Szerb Matica könyv- és zeneműtára, valamint magyar zenei állománya 2000
 114. Plankos Judit: A Szabadkai Városi Könyvtár együttműködése magyarországi könyvtárakkal 2000
 115. Poráczky Rozália: A kolozsvári Lucian Blaga Egyetemi Könyvtár 1990-2000 között 2000
 116. Rajec, Elisabeth M.: Állománygyarapítás – kölcsönzés – együttműködés; a jelen és jövő lehetőségei egy amerikai magyar könyvtáros szemével 1980
 117. Rajnai Margit, Mme Beriere: A párizsi Sorbonne Egyetem Könyvtárának magyar anyaga 1985
 118. Romsics Ignác: Az etnikai ellentétek oka Közép- és Kelet-Európában 1996
 119. Romsics Ignác: Magyar történeti problémák 1900-1945 2000
 120. Sárdy Péter: Áttekintés a magyar könyvtárügy fejlődéséről és helyzetéről 1980
 121. Schmél Ferencné: Papírdobozoktól a MICROISIS HIR-en át az e-Corvináig 2004
 122. Skaliczki Judit: Az audiovizuális dokumentumok a magyarországi könyvtárakban Helyzetkép és fejlesztési program 1985
 123. Smiljanic Anikó: Hungarica a Fiumei Egyetemi Könyvtár állományában, különös tekintettel a "Fluminensia Hungarica" bibliográfiára 2000
 124. Spielmann-Sebestyén Mihály: A 16. századi nyomtatványok feltárása a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban 1992
 125. Stein, Rose: A Columbia Egyetem (Columbia University Butler Library, New York) hungarika anyaga A magyar és osztrák történelem szóbeli forrásainak gyűjteménye 1980
 126. Steinmann Judith: A Zürichi Zentralbibliothek magyar vonatkozású forrásai 1985
 127. Szabó Zoltán: Az anyanyelvi kultúra ápolása, a külföldi magyarság igényei és könyvtári ellátottsága 1985
 128. Szente Ferenc: Anyanyelv, kultúra, szociális beilleszkedés, meditáció az emberről 1992
 129. Szigethy Rudolf: Gondolatok – gondok!? A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája kapcsán 1996
 130. Szilassy Sándor: Amerikai magyar könyvtári és levéltári gyűjtemények 1992
 131. Szilassy Sándor: Számítógépes modernizáció az amerikai egyetemi könyvtárakban 1992
 132. Szmuk E. Szilvia: A New York Public Library és a magyar vonatkozású állománya 1980
 133. Szmuk E. Szilvia: Egy különleges magyar vonatkozású könyvgyűjtemény New Brunswickban 1980
 134. Szmuk E. Szilvia: A New York-i St. John’s University Könyvtárának Magyarországgal kapcsolatos anyagai és gyarapításuk 1985
 135. Szőnyi Katalin: A számítástechnika alkalmazása a hazai könyvtárakban 1985
 136. Ujszászy Kálmán: A sárospataki református gyűjtemény magyar-amerikai anyagai és feltárásuk 1985
 137. Újvári Mária: A Máramarosszigeti Református Lyceum könyvtárának kéziratos hungarikái 1996
 138. Újvári Mária: Adalékok a kolozsvári Egyetemi Könyvtár történetéhez korabeli kéziratok alapján 1992
 139. V. Windisch Éva: A Hungarika – Kézirat – Kataszter (HKK) Előzmények, eredmények, célkitűzések 1992
 140. Vajda Kornél: Irodalmi ajánlat, irodalmi igény 1985
 141. Zaharia Etelka: A zilahi dokumentációs (volt Wesselényi Kollégium) könyvtár múltja és jelene 1992
 142. Zaharia Etelka: Könyvtárosképzés Erdélyben 1996
 143. Zibritova, Gabriela: Dokumentumok a könyvkultúra történetéhez. Egy közös adatbázis építése 2000
 144. Zsok Gizella: Határmenti együttműködés 2004