Felhívás hozzászólásra

A hozzászóláshoz regisztráció és belépés szükséges.


A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója résztvevőinek

Kedves Kollégák!

A VII. Világtalálkozó igen komoly célt tűzött maga elé, amikor így fogalmazott:

„A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója – felelős szakmai műhelyként – tekintse át az együttműködés kulcsterületeit és eddigi tapasztalatait, ezekre építve dolgozzon ki, és fogadjon el a 2014-2020 közötti időszakra egy olyan szakmai koncepciót, mely kijelöli a további együttműködés vállalható tartalmát, szintjeit, kereteit és formáit, egységbe foglalva a Kárpát-medencei és a nyugati szórvány lehetőségeit a közös szellemi örökség megőrzése és szétsugárzása érdekében.”

A rendezvény időtartama ehhez a feladathoz képest meglehetősen rövid, így a résztvevők mindegyike nem is fog tudni a nyilvánosság előtt megszólalni. Ezért azt a megoldást választottuk, hogy a világtalálkozó honlapján lehetőséget adunk mindazon vélemények, javaslatok, problémafelvetések, kérdések megfogalmazására, melyek hozzájárulnak a végső munkaanyag, a stratégiai terv minél pontosabb megfogalmazásához.

Alább vázlatosan megjelöljük azokat a témákat, amelyek részét képezhetik egy összefoglaló dokumentumnak.

A hosszú távon megvalósuló stratégiai együttműködés lehetséges kulcsterületei:

  • rendszerszerű együttműködésben megvalósuló könyvtári tevékenység („virtuális magyar világkönyvtár”; testvér-intézmények, közös projektek, magyar nyelvű könyv-ellátás, a hungarika-gyűjtés aktuális problémái stb.)
  • könyvtári szakemberek képzése és rendszeres közös továbbképzése (a Kárpát-medencei könyvtári továbbképző hálózat működtetése, a nyugati és tengerentúli jó gyakorlatok közzététele; a magyar könyvtári szaknyelv kérdései; szakmai információcsere stb.)
  • szakembercsere, ösztöndíjak, közös európai uniós pályázati és projekt- tevékenység, kutatási programok, összehasonlító vizsgálatok stb.
  • a kapcsolattartás szintjei, formái és eszközei
  • könyvtáros szakmai képviseletek együttműködése
  • a közös magyar szellemi örökség számbavétele, megőrzése és szétsugárzása 
  • finanszírozási kérdések (állami, társadalmi, alapítványi, egyesületi stb. anyagi erők összefogása), partnerintézményi együttműködések

Kérjük a résztvevőket, hogy minél többen már előre küldjék el írásban gondolataikat, javaslataikat, anyagaikat a honlapra!

A Világtalálkozó zárásáig ezeket folyamatosan feldolgozzuk, beépítjük a tervezett záródokumentumba, a stratégiai tervbe.

a Szervezőbizottság
 

Róth András Lajos hozzászólása

Kedves Kollégák!

Tisztelt Szervezők!

Köszönettel tartozom a világtalálkozóra történő meghívásért. Tehát köszönöm!

Köszönöm a hozzászólás/bemutatkozás lehetőségét úgyszintén!

Bizonyára alábbi gondolataim másoknál/többeknél is felvetődött, de azért szeretném megosztani mindenkivel.

Ami a „stratégiai együttműködés lehetséges kulcsterületeit” és „közös magyar szellemi örökség számbavételét, megőrzését és szétsugárzását”illeti:

Üdvözölendő a „virtuális magyar világkönyvtár” létrehozására vonatkozó gondolat.

– ez akkor valósul majd meg, amikor a jogtiszta kurrens és retroaktív digitális kiadványverziók teljes terjedelmükben és teljesen ingyenesen elérhetők lesznek.

A helyi digitalizálási stratégiák felépítéséhez szükségesnek látom egy, az összes „műhelyekben” már megtörtént, folyamat alatt levő és tervbe vett digitalizált kiadványok összesített, napra kész, állandóan frissülő (NEMZETI) INDEX-ének felállítását és elérhetőségét a párhuzamos munkálatok kiszűrése érdekében.

– ilyennel nem hogy nemzeti szinten, de még régió szinten sem rendelkezünk sajnos.
– Javasolom egy ilyen, könnyek kezelhető mutató elvi és formai kereteinek kidolgozását.

A „kapcsolattartás szintjei, formái és eszközeit” illetően:

Javasolom a használatban lévő könyvtárosi levelezőlistákhoz hasonlóan egy saját, csak a digitalizálást, a digitalizálásban részvevőket összefogó, ennek fórumot teremtő nemzeti/nemzetközi levelezőlista felállítását, ahol megoszthatnánk gondjainkat, tapasztalatainkat, elképzeléseinket munkánkkal, terveinkkel, felhasznált szoftvereinkkel, újdonságokkal kapcsolatosan stb.

A „finanszírozási kérdések (állami, társadalmi, alapítványi, egyesületi stb. anyagi erők összefogása), partnerintézményi együttműködések” terén javasolom:

az eddigi tapasztalatok megosztását, a működőképes szerkezetek ismertetését

Mindezek mellett javasolom minél több digitalizáló „műhely” vagy „pont” elindításának szorgalmazását (államilag is) támogatott pályázatok meghirdetésével, a szükséges infrastruktúra beszerzése és a humánerő biztosítása érdekében.

A nemzeti érdekeknek megfelelően javasolom továbbá a digitalizálási munkában már eddig is részvevő, eredményeket felmutató műhelyek/pontoknak az erkölcsieken túl mutató támogatását is.